Montaż pomp ciepła – Wrocław

Energooszczędne sposoby ogrzewania domu zyskały licznych zwolenników, wśród których wielu naszych klientów zdecydowało się na montaż pomp ciepła. Urządzenia grzewcze wykorzystujące odnawialne źródła energii mogą występować w rozmaitych wariantach i konfiguracjach. Oferujemy montaż różnych rodzajów pomp ciepła, w tym również instalację hybrydowych systemów ogrzewania, które uwzględniają współistnienie kilku źródeł paliwa. Dysponujemy specjalistycznym sprzętem, przy pomocy którego nasz wykwalifikowany personel wykonuje kompleksowy montaż pomp ciepła. Prace instalacyjne przeprowadzamy w oparciu o wymogi techniczno-budowlane. Nasza firma we Wrocławiu zajmuje się montażem pomp ciepła zarówno w budynkach nowych, jak i użytkowanych.

Jakie formalności mogą dotyczyć montażu pompy ciepła?

Formalności dotyczące montażu pompy ciepła są odmienne w zależności od typu urządzenia grzewczego. Instalowanie pomp ciepła, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia, jeśli urządzenie nie przekracza 50 kW mocy zainstalowanej elektrycznej. Są jednak od tej zasady pewne wyjątki, które dotyczą np. obiektów położonych w obszarze nadzoru konserwatora zabytków lub sytuacji, kiedy wymagane jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz na obszar Natura 2000. Przeprowadzane przez nas prace montażowe uwzględniają również wymogi przepisów prawa geologicznego i górniczego, a także prawa wodnego. Szczególne wymagania dotyczące instalowania pomp ciepła mogą wynikać z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzji na temat warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Instalacja pompy ciepła – usługi we Wrocławiu

Prawidłowa instalacja pompy ciepła zapewnia jej niezakłócone działanie i długotrwałą żywotność. Sposób montażu każdego typu pompy ciepła jest odmienny, ponieważ urządzenia te różnią się od siebie sposobem działania i komponentami w obrębie instalacji. Montaż pompy ciepła należy powierzyć wykwalifikowanej ekipie z uprawnieniami do przeprowadzania tego typu robót. Instalatorzy, zatrudnieni w naszej firmie mają doświadczenie w instalowaniu różnego typu pomp ciepła, z uwzględnieniem wymogów techniczno – budowlanych w zakresie umiejscowienia jednostki zewnętrznej i wewnętrznej, a także wytycznych wynikających z przepisów prawa miejscowego i decyzji urzędowych. Wykonamy projekt instalacji pompy ciepła, a jeśli towarzyszy jej ogrzewanie podłogowe, przygotujemy również projekt instalacji grzewczej podłogowej. Uwzględnimy wszystkie niezbędne parametry obiektu, które mogą wpłynąć na dobór mocy urządzenia i rodzaju pompy ciepła. W razie potrzeby wykonamy prace ziemne w celu montażu instalacji. Przeprowadzimy także podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej. Oferujemy wykonanie pierwszego rozruchu pompy ciepła oraz prace serwisowe w obrębie instalacji. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących montażu pompy ciepła, skontaktuj się z naszą firmą we Wrocławiu. Zapewniamy fachowe doradztwo na każdym etapie realizacji inwestycji!