Instalacje fotowoltaiczne vs polskie prawo

Instalacje fotowoltaiczne to rozwiązania, które stają się coraz popularniejsze w polskim społeczeństwie. Nic dziwnego, w końcu to bardzo przyszłościowa opcja, która jest w stanie zapewnić użytkownikowi korzyści nie tylko teraz, lecz także po upływie lat. Instalacje fotowoltaiczne pozwalają osiągnąć częściową niezależność energetyczną, a po określonym czasie użytkowania inwestycja w to rozwiązanie zwraca się z nawiązką.

Trzeba jednak podkreślić, że rozwiązań takich jak instalacje fotowoltaiczne nie można montować zupełnie swobodnie. Oczywiście w wyborze poszczególnych opcji obowiązuje pewna dowolność, jednak niektóre aspekty instalacji fotowoltaicznych mają do siebie to, że podlegają regulacjom prawnym. Taki stan rzeczy ma na celu zapobiec samowolce i wymóc na instalatorach przede wszystkim to, by dbali oni o bezpieczeństwo. W końcu instalacja taka jak fotowoltaika, która wytwarza prąd, nie może w żadnej mierze zagrażać użytkownikom.

Dokumenty i regulacje

Jakie dokładne przepisy regulują więc korzystanie z instalacji fotowoltaicznych? Kluczowa jest w tym przypadku Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii. Ten wydany w lutym 2015 roku dokument jednoznacznie definiuje wiele pojęć związanych z instalacjami fotowoltaicznymi. Nie jest to jednak jedyna podstawa prawna dla tego typu spraw. Równie duże znaczenie ma, chociażby Prawo budowlane i Prawo energetyczne. Jeśli chodzi o to pierwsze, to pomaga się ono rozeznać w tym, kiedy do zainstalowania fotowoltaiki potrzebne jest pozwolenie na budowę, a kiedy wystarczy zgłoszenie. Prawo energetyczne definiuje natomiast, czym właściwie są odnawialne źródła energii, i określa, według jakich zasad powinno się instalować takie systemy jak fotowoltaika.

Podsumowując, fotowoltaika to zagadnienie, które otoczone jest całą siecią pojęć i przepisów prawnych. Dzięki temu możliwa jest większa kontrola nad tym coraz istotniejszym obszarem.